Mgr. et BcA. Martin Vlček

Mgr. et BcA. Martin Vlček je nyní v posledním ročníku na DAMU - obor scénografie altern. a loutk. divadla. Jeho tvorba je především výtvarná, se snahou hledat přesahy a nové cesty přes zážitek. Před studiem na DAMU absolvoval na FF UK v Praze kulturologii a bakalářský stupeň u prof. Adély Matasové a doc. Vladimíra Merty, v konceptuálním ateliéru v Plzni (Nová media), Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

 

Ve své tvorbě se věnuje především vztahu člověka k prostoru, nejčastěji jako autoportrét, rituál a site specific. Ve svých pozdějších instalacích a performancích se snaží zapojit diváky a návštěvníky do hry jsa průvodcem. Martin kombinuje různé přístupy ve snaze nalézt ten správný pro dané téma. Ve vztahu k místu, nejčastěji kromě akce a digitálního záznamu, používá malbu a kresbu.

 

Ukázky z autorské tvorby Martina Vlčka:

Mgr. et BcA. Martin Vlček