MODELOVÁNÍ SOCHY

MODELOVÁNÍ SOCHY

"MONTMARTRE, VAŠE VÝTVARNÉ NEBE NAD PRAHOU!"

Vymodelujte vlastní sochu pod profesionálním vedením! Osvojte si trojrozměrné vnímání a naučte se pracovat se sochařskou hlínou jako opravdový sochař.

 

Zima 2020 / Každé PO 14:30 - 17:00 / začínáme 20.1.2020

 

 • Co se v rámci kurzu naučíte?

Lektor Vám pomůže zvolit správné téma k modelování a naučí vás, jak se správně pracuje se sochařskou hlínou.

V průběhu kurzu se můžete věnovat jak klasickým tématům jako jsou lidské či zvířecí busty a figury, tak i své vlastní tvorbě dle vlastních přinesených předloh, nejčastěji tištěných či knižních. Téma vám pomůže zvolit lektor na první lekci, popřípadě jej s vámi můžeme zkonzultovat před započetím kurzu. Velikost sochy je omezena do cca 50cm.

Tento kurz se vztahuje na období modelování sochy ze sochařské hlíny! ( a to bez dalšího procesu tvorby formy (viz.kurz sochařství): slévání do formy, vysekávání sochy z formy a finálních úprav sochy ze sádry či jiného materiálu - tyto možnosti jsou až na samotném kurzu sochařství).

 

 • Přibližný program kurzu

1. lekce - úvod do sochařství, volba správného tématu pro modelování, osvětlení technologie, zpracování kostry pro sochu, nahození hmoty - 1. vrstvy k modelování

2. - 10. lekce - modelování sochy, popřípadě více objektů ze sochařské hlíny, dle předlohy pod dohledem a vedením lektora

 

 • Pro koho je kurz určen?

Kurz je vhodný pro každého, koho láká ztvárnění trojrozměrných objektů. Pro začátečníky je lákavou výzvou, pro pokročilejší skvělým relaxem a šancí pro zdokonalení svých dovedností.

Studenty, kteří se hlásí na umělecké školy, rádi připravíme k přijímacím zkouškám. Kurz vhodný od 14ti let.

 

 • Účel kurzu a proč si vybrat právě tento kurz?

Účelem kurzu modelování je především osvojení si práce se sochařskou hlínou a proces modelování sochy, přičem se můžete učit různá témata dle vlastní volby.  Tento kurz je velmi dobrým úvodem do kurzu Sochařství, nikoli však podmínkou!

Kurz probíhá v malé skupince max. 6 lidí, přičemž se lektor může soustředit na každého studenta zvlášť. Jistě bude také obohacující, pohybovat se ve skupince osob, které mají podobný zájem jako vy.

 

 • Výsledek kurzu

Především si odnesete zkušenost, která Vás v modelování posune dále a dá Vám výborný základ a jistotu pro Vaši další práci. Výtvarný kurz tohoto typu je také zážitkem a zároveň slouží jako skvělý odpočinek a výborná změna od všechních záležitostí.

Vymodelované objekty se dále zpracovávají pro další výuku. Studenti si je neodnášejí domů. Modeluje se ze soch.hlíny, která se nevypaluje, ani nenechává zatvrdnout.

Ale pozor, v případě zájmu, zachovat vymodelovaný objekt, je možnost přidat se k Sochařům do kurzu Sochařství - tj. dokoupit si lekce a Vaši sochu odlít - tj. vytvořit formu a slít do sádry po skončení Vašeho semestru v kurzu modelování.

 

 Modelování postavyModelování lebky

 

 • Co si vzít s sebou na kurz?

Nejlépe pracovní oděv, který si popřípadě můžete potřísnit od hlíny. Pokud Vám to nevyjde, nevadí, zapůjčíme Vám čistý pracovní oděv našeho ateliéru. V průběhu kurzu Vám bude k dispozici kuchyňka, kde si budete moci kdykoli vařit čaj a kávu. Veškeré  potřebné pomůcky (stojany, modelářská hlína a náčiní pro modelování) Vám budou k dispozici v našem Výtvarném ateliéru!


 •  Počet Lekcí v kurzu

10 lekcí + 2 náhradní na konci kurzu zdarma (tj. celkem 10 lekcí špičkové výuky v útulném prostředí našeho ateliéru)

 

 • Pokud některou Vaši lekci nestihnete?

Stane-li se, že některou Vaši lekci nestihnete, zajistili jsme pro Vás náhradu přímo v rámci Vašeho kurzu!

Kurzy jsou sestaveny tak, aby Vám vynechání jedné nebo dvou lekcí příliš nechybělo a nebránilo v pokračování a zvládnutí celého obsahu kurzu. Snažíme se pro Vás být co nejvíce flexibilní! Pro tyto účely poskytujeme našim studentům, po uběhnutí 10 základních lekcí (obsah programu kurzu - 10 lekcí), jako bonus 2 lekce navíc, během kterých můžete dokončit své rozdělané práce či doplnit Vaše zmeškané znalosti nebo popřípadě tvořit něco nového na základě znalostí již nabytých.

 

 • 1 lekce modelování trvá 2,5 hodiny
 • Cena kurzu - 5.490 Kč při bezhotovostní platbě na účet Ateliéru po potvrzení Vaší přihlášky
 • Lekce se konají 1x týdně - každé PO od 14:30 - 17:00
 • V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky a materiály k modelování!
 • Tento kurz začíná 20.1.2020
 • PŘIHLÁŠKY OTEVŘENY, ZABERTE SI SVÉ MÍSTO NA KURZU VČAS!

 

PŘIJĎTE VE DVOU NEBO V CELÉ SKUPINCE! ZAPLATÍTE MÉNĚ! - pro více informací nás kontaktujte prosím na info@ateliermontmartre.cz, podle počtu zájemců a volných míst Vám sdělíme aktuální cenu po skupinové slevě.

 

REZERVACE MÍSTA JE NUTNÁ - POKUD JE KURZ OTEVŘEN, VYPLŇTE PROSÍM PŘIHLÁŠKU

Přihláška na kurz

Fotogalerie