MODELOVÁNÍ SOCHY

MODELOVÁNÍ SOCHY

"MONTMARTRE, VAŠE VÝTVARNÉ NEBE NAD PRAHOU!"

Vymodelujte vlastní sochu pod profesionálním vedením! Osvojte si trojrozměrné vnímání a naučte se pracovat se sochařskou hlínou jako opravdový sochař.

 Kurz je také vhodný jako příprava na talentové zkoušky pro VOŠ, VUPŠ a VŠ.

Každé PO 15:00 - 17:30 od 14.9.2020

 

 • Co se v rámci kurzu naučíte?

Lektor vám pomůže zvolit správné téma k modelování a naučí vás, jak se správně pracuje se sochařskou hlínou.

V průběhu kurzu se můžete věnovat jak klasickým tématům jako jsou lidské či zvířecí busty a figury, tak i své vlastní tvorbě dle vlastních přinesených předloh, nejčastěji tištěných či knižních. Téma vám pomůže zvolit lektor na první lekci, popřípadě jej s vámi můžeme zkonzultovat před započetím kurzu. Velikost sochy je omezena do cca 50cm.

Tento kurz se vztahuje na období modelování sochy ze sochařské hlíny! (a to bez dalšího procesu tvorby formy (viz.kurz sochařství): slévání do formy, vysekávání sochy z formy a finálních úprav sochy ze sádry či jiného materiálu - tyto možnosti jsou až na samotném kurzu sochařství).

 

 • Přibližný program kurzu

1. lekce - úvod do sochařství, volba správného tématu pro modelování, osvětlení technologie, zpracování kostry pro sochu, nahození hmoty - 1. vrstvy k modelování

2. - 10. lekce - modelování sochy, popřípadě více objektů ze sochařské hlíny, dle předlohy pod dohledem a vedením lektora

 

 • Pro koho je kurz určen?

Kurz je vhodný pro každého, koho láká ztvárnění trojrozměrných objektů. Pro začátečníky je lákavou výzvou, pro pokročilejší skvělým relaxem a šancí pro zdokonalení svých dovedností v modelování.

Modelování je vhodné jako příprava na talentové zkoušky pro VOŠ, VUPŠ a VŠ. Kurz je vhodný od 14ti let.

 

 • Účel kurzu a proč si vybrat právě tento kurz?

Účelem kurzu modelování je především osvojení si práce se sochařskou hlínou a proces modelování sochy, přičem se můžete učit různá témata dle vlastní volby.  Tento kurz je velmi dobrým úvodem do kurzu Sochařství, nikoli však podmínkou!

Kurz probíhá v malé skupince max. 5 lidí, přičemž se lektor může soustředit na každého studenta zvlášť. Jistě bude také obohacující, pohybovat se ve skupince osob, které mají podobný zájem jako vy.

 

 • Výsledek kurzu

Především si odnesete zkušenost, která vás v modelování posune dále a dá vám výborný základ a jistotu pro vaši další práci. Výtvarný kurz tohoto typu je také zážitkem a zároveň slouží jako skvělý odpočinek a výborná změna od všechních záležitostí.

Vymodelované objekty se dále zpracovávají pro další výuku. Studenti si je neodnášejí domů. Modeluje se ze soch.hlíny, která se nevypaluje, ani nenechává zatvrdnout.

Ale pozor, v případě zájmu, zachovat vymodelovaný objekt, je možnost přidat se k sochařům do kurzu Sochařství - tj. dokoupit si lekce a Vaši sochu odlít - tj. vytvořit formu a slít do sádry po skončení vašeho semestru v kurzu modelování.

 

 • Co si vzít s sebou na kurz?

Nejlépe pracovní oděv, který si popřípadě můžete potřísnit od hlíny. Pokud vám to nevyjde, nevadí, zapůjčíme vám pracovní oděv našeho ateliéru. V průběhu kurzu vám bude k dispozici kuchyňka, kde si budete moci kdykoli vařit čaj a kávu. Veškeré potřebné pomůcky (stojany, modelářská hlína, dráty a náčiní pro modelování) vám budou k dispozici v našem výtvarném ateliéru!


 •  Počet Lekcí v kurzu

10 lekcí + 2 náhradní na konci kurzu zdarma 

 

 • Pokud některou vaši lekci nestihnete?

Stane-li se, že některou vaši lekci nestihnete, zajistili jsme pro vás náhradu přímo v rámci vašeho kurzu!

Kurzy jsou sestaveny tak, aby vám vynechání jedné nebo dvou lekcí příliš nechybělo a nebránilo v pokračování a zvládnutí celého obsahu kurzu. Snažíme se pro vás být co nejvíce flexibilní! Pro tyto účely poskytujeme našim studentům, po uběhnutí 10 základních lekcí (obsah programu kurzu - 10 lekcí), jako bonus 2 lekce navíc, během kterých můžete dokončit své rozdělané práce či doplnit vaše zmeškané znalosti nebo popřípadě tvořit něco nového na základě znalostí již nabytých.

 

 • 1 lekce modelování trvá 2,5 hodiny
 • Cena kurzu - 5.590 Kč při bezhotovostní platbě na účet ateliéru po potvrzení vaší přihlášky
 • Lekce se konají 1x týdně - každé PO 15:00 - 17:30
 • V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky a materiály k modelování!
 • Začínáme od 14.9.2020
 • PŘIHLÁŠKY OTEVŘENY, ZABERTE SI SVÉ MÍSTO NA KURZU VČAS!

 

PŘIJĎTE VE DVOU NEBO V CELÉ SKUPINCE! ZAPLATÍTE MÉNĚ! - pro více informací nás kontaktujte prosím na info@ateliermontmartre.cz, podle počtu zájemců a volných míst Vám sdělíme aktuální cenu po skupinové slevě.

 

REZERVACE MÍSTA JE NUTNÁ - POKUD JE KURZ OTEVŘEN, VYPLŇTE PROSÍM PŘIHLÁŠKU

Přihláška na kurz

Fotogalerie