MODELOVÁNÍ SOCHY

MODELOVÁNÍ SOCHY

"MONTMARTRE, VAŠE VÝTVARNÉ NEBE NAD PRAHOU!"

Osvojte si trojrozměrné vnímání a naučte se pracovat se sochařskou hlínou jako opravdový sochař.

Kurz je také vhodný jako příprava na talentové zkoušky pro VOŠ, VUPŠ a VŠ.

 •  Léto 2023: Každé PO 18:00 - 21:00
 • Co se v rámci kurzu naučíte?

Lektor vám pomůže zvolit správné téma k modelování a naučí vás, jak se správně pracuje se sochařskou hlínou.

V průběhu kurzu se můžete věnovat jak klasickým tématům jako jsou lidské či zvířecí busty a figury, tak i své vlastní tvorbě dle vlastních přinesených předloh, nejčastěji tištěných či knižních. Téma vám pomůže zvolit lektor na první lekci, popřípadě jej s vámi můžeme konzultovat před započetím kurzu.

Velikost sochy je omezena na cca 40cm, záleží na doporučení lektora! Například busta životní velikosti: cca 30cm hlava + krk, popř.ramena.

Na tomto kurzu studenti pouze modelují ze sochařské hlíny! (a to bez dalšího procesu tvorby formy (viz.kurz sochařství): slévání do formy, vysekávání sochy z formy a finálních úprav sochy ze sádry či jiného materiálu).

  V rámci celého kurzu je počet modelovaných soch omezen na cca 2-3.

 • Přibližný program kurzu

1. lekce - úvod do sochařství, volba správného tématu pro modelování, osvětlení technologie, zpracování kostry pro sochu, nahození hmoty - 1. vrstvy k modelování

2. - 9. (13.) lekce - modelování sochy, popřípadě více objektů ze sochařské hlíny, dle předlohy pod dohledem a vedením lektora

 

 • Pro koho je kurz určen?

Kurz je vhodný pro každého, koho láká ztvárnění trojrozměrných objektů. Pro začátečníky je lákavou výzvou, pro pokročilejší skvělým relaxem a šancí pro zdokonalení svých dovedností v modelování.

Modelování je vhodné jako příprava na talentové zkoušky pro VOŠ, VUPŠ a VŠ. Kurz je vhodný od 14 let.

 

 • Účel kurzu a proč si vybrat právě tento kurz?

Účelem kurzu modelování je především osvojení si práce se sochařskou hlínou a proces modelování sochy, přičem se můžete učit různá témata dle vlastní volby.  Tento kurz je velmi dobrým úvodem do kurzu Sochařství, nikoli však podmínkou!

Kurz probíhá v malé skupince max. 5 lidí, přičemž se lektor může soustředit na každého studenta zvlášť. Jistě bude také obohacující, pohybovat se ve skupince osob, které mají podobný zájem jako vy.

Kurz modelování probíhá souběžně s kurzem sochařství (od září 2023).

 

 • Výsledek kurzu

Především si odnesete zkušenost, která vás v modelování posune dále a dá vám výborný základ a jistotu pro vaši další práci. Výtvarný kurz tohoto typu je také zážitkem a zároveň slouží jako skvělý odpočinek a výborná změna od všechních záležitostí.

Vymodelované objekty se dále zpracovávají pro další výuku. Studenti si je neodnášejí domů. Modeluje se ze sochařské hlíny, která se nevypaluje, ani nenechává zatvrdnout.

Ale pozor, v případě zájmu nakonec zachovat vymodelovaný objekt, je možnost domluvit se individuálně na odlití modelu lektorem, a to za odpovídající doplatek. Popřípadě můžeme doporučit slévárnu.

 

 • Co si vzít s sebou na kurz?

Nejlépe pracovní oděv, který si popřípadě můžete potřísnit od hlíny. Pokud vám to nevyjde, nevadí, zapůjčíme vám pracovní oděv našeho ateliéru. V průběhu kurzu vám bude k dispozici kuchyňka, kde si budete moci kdykoli vařit čaj a kávu. Veškeré potřebné pomůcky (stojany, modelářská hlína, dráty a náčiní pro modelování) vám budou k dispozici v našem výtvarném ateliéru!


 •  Počet lekcí v kurzu: 9 (léto)
 • 1 lekce modelování trvá 3 hodiny
 • Cena kurzu: 5.399 Kč
 • V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky a materiály k modelování!
 • PŘIHLÁŠKY OTEVŘENY, ZABERTE SI SVÉ MÍSTO NA KURZU VČAS!

 

REZERVACE MÍSTA JE NUTNÁ - POKUD JE KURZ OTEVŘEN, VYPLŇTE PROSÍM PŘIHLÁŠKU

Přihláška na kurz

Fotogalerie