Veronika Marková

Pár slov o lektorce dětských kurzů:

Vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně, obor Pedagogické lyceum se specializací Výtvarná výchova. Od té doby se prakticky věnuje práci s dětmi – nejprve jako muzejní lektor (kdy vymýšlela a realizovala výtvarné a artefiletické dílny pro školy a rodiče s dětmi), později již působila ve školství – učitelka MŠ, vychovatelka ŠD, vedoucí školní klubu, učitelka na 1. stupni ZŠ a asistent pedagoga.

Veronika má nemalé zkušenosti též z mimoškolních aktivit, a to jako lektorka výtvarných, rukodělných a dramatických kroužků či jako vedoucí na táborech. Veronika také soukromě doučuje děti. Studovala speciální pedagogiku ve VOŠ v Litomyšli, absolvovala 5 semestrů na PedF UK (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) a nyní nastupuje na FFUK (Pedagogika).

Veronika Marková