MgA. Bronislava Bakule Malá

Vystudovala jsem na Akademii výtvarných umění sochařství, kde jsem prošla tradičními disciplínami přes modelování portrétu, reliéfu, figury po abstrakci. Díky dlouholeté praxi i v přidružených oborech (restaurování či výroba rekvizit pro divadlo, film, reklamu,...) mám zkušenosti mj. i s mnohými technologickými postupy a způsoby odlévání do rozmanitých materiálů. Dva roky jsem učila modelování na odborné restaurátorské škole. 

Vlastní tvorbu soustřeďuji kromě sochařství rovněž na grafiku. Přes rozličná média i témata je pro mě dominantní autentická výpověď vycházející z vlastního prožívání okolního světa, syntéza obecného a subjektivního. Pracuji s konkrétními i abstrahovanými tématy, ve kterých se zviditelňuje skrytý řád či proměnné přírodní jevy. Akcent kladu na pozitivní hodnoty v umění, význam vizuálního i řemeslného zpracování. 

MgA. Bronislava Bakule Malá