MgA. Dominika Alexandra Hrňová

Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, v oboru malby u prof. Martina Mainera, následně v témže ateliéru u Marka Meduny a Petra Duba.

Inspiraci ve svých obrazech hledám převážně v každodenním životě, z hlediska umění ji pak nacházím u impresionistů, které obdivuji už dlouhou řadu let. Pro mou tvorbu je zásadní neurčitá povaha námětů, jež nelze jednoznačně dešifrovat, nicméně právě tato neurčitost může nakonec vyvolávat určitou lehkost a dynamiku, která je mi svým způsobem vlastní. 

MgA. Dominika Alexandra Hrňová