MgA. Filip Kudrnáč

Filip Kudrnáč -  akademický malíř a sochař se zaměřením na všechny žánry klasického umění.

Jeho umění má charakteristiský staromistrovský rukopis, který spolu s romantickým hledáním krásy vytváří výrazný originální styl , v němž je obsažena návaznost na 19.století , renesanci, baroko a antické umění.

MgA. Filip Kudrnáč